...

Aan het woord is dokter Kristel De Gauquier, medisch directeur bij pharma.be, de vereniging van innovatieve farmaceutische bedrijven. Samen met BeAPP, de vereniging van medische professionals uit de sector, bracht pharma.be een brochure uit over de carrièremogelijkheden voor artsen in de industrie. Met circa 150 leden - zowel artsen, apothekers als biomedische wetenschappers - biedt BeAPP vooral educatie en netwerking aan.Artsenkrant interviewde Kristel De Gauquier en BeAPP-voorzitter dokter Erik Present.Alleszins hebben artsen nood aan bijkomende informatie over de industrie, vindt dokter De Gauquier. "Tijdens hun opleiding komen apothekers in contact met de farma-industrie. Dat is bij artsen niet het geval. Stages in bedrijven, gastcolleges enz. zouden wel nuttig zijn. Want onbekend is onbemind. De brochure vult een lacune in."Dokter Present: "In het algemeen zijn er te weinig artsen, heel wat huisartsenpraktijken vinden bijvoorbeeld geen opvolger. Ook de industrie krijgt vacatures maar moeilijk ingevuld. Het grootste deel van de artsen denkt niet direct aan een carrière in een farmabedrijf. Dit willen we doorbreken. Een job in de farma heeft heel wat te bieden: werken aan wetenschappelijke innovaties kan voor de patiënt echt een verschil maken."De timing van de brochure is alleszins perfect. Enerzijds omwille van de dubbele cohorte waardoor er in 2018 extra veel artsen afstuderen. Anderzijds omdat een enquête onder de ledenbedrijven van pharma.be aantoont dat er over een tijdsspanne van vijf jaar 50 tot 80 betrekkingen voor artsen bijkomen in de industrie. Momenteel werken er in ons land en op de internationale hoofdkwartieren van de bedrijven 400 à 500 artsen. Daarbij ook veel vrouwen. Erik Present: "Harde cijfers over het aantal vrouwelijke artsen in de bedrijven zijn er niet. De industrie weerspiegelt echter de maatschappelijke mix op dit vlak."Hamvraag is uiteraard waarom jongeren een klinische praktijk links zouden laten liggen ten voordele van een carrière in de farma? Dokter De Gauquier: "Daar zijn een aantal goede redenen voor. Artsen blijven zo actief binnen de medische sector. Bovendien zijn ze betrokken bij de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Erg boeiend is bijvoorbeeld om Key Opinion Leaders en de nieuwste tendensen op te volgen op internationale congressen enerzijds en dit dan uit te leggen aan clinici op het terrein anderzijds." Volgens De Gauquier zijn geneeskundestudenten zich niet altijd bewust van die internationale insteek."En terwijl artsen in een klinische praktijk vaak alleen werken, leren ze in de industrie multidisciplinair teams aan te sturen, projecten op te zetten en samen te werken in een bedrijfsomgeving. Het werk is afwisselend en lijkt in niets op de dagelijkse praktijk van huis- en ziekenhuisartsen."Dokter Present wijst erop dat artsen ook in de industrie hun ervaring en kennis op het vlak van patiëntenzorg ten gelde kunnen maken. "Onze geneeskunde-opleiding is niet zuiver wetenschappelijk, eerder klinischwetenschappelijk. Ze is bovendien holistisch, bekijkt de mens in zijn geheel, en omvat naast de somatische ook psychosomatische en psychiatrische elementen. Door deze klinische, holistische oriëntatie verschilt ze duidelijk van de zuiver wetenschappelijke richtingen. Voor artsen staat de patiënt centraal en dat is ook zo in de industrie. Innovatieve, nieuwe geneesmiddelen leiden tot betere patiëntenzorg en tot een betere outcome", aldus dokter Present. Hij benadrukt dat de Eed van Hippocrates die artsen afleggen bij hun inschrijving bij de Orde der artsen ook in de industrie onverkort van kracht blijft.De farma-industrie biedt uiteenlopende mogelijkheden. Dokter De Gauquier: "Qua onderzoek is er het preklinisch onderzoek, discovery, het lab... Artsen begeleiden klinische studies of staan in voor fase 1 units." Ook wijst de medisch directeur van pharma.be op een loopbaan als 'advisor medical affaires'. "Artsen vertalen dan het gebruik van geneesmiddelen naar het terrein en de gemeenschap. Ze beantwoorden vragen van artsen en apothekers over het goed gebruik."Een derde domein is 'veiligheid en farmacovigilantie'. "Artsen hebben een signaalfunctie, ze rapporteren bijwerkingen, laten de bijsluiter aanpassen enz." Dat zijn de instapfuncties met aanzienlijke doorgroeimogelijkheden. "Ofwel blijf je expert ofwel kom je in een lokale, Europese of wereldwijde managementfunctie terecht", aldus dokter Present.Uiteraard vergt dit, naast een artsdiploma, ook andere vaardigheden: communicatie, leiding geven, teamgeest... "Geneesmiddelen ontwikkelen is teamwork en je dient samen te werken met mensen met een andere opleiding en een andere culturele achtergrond", aldus De Gauquier. "Talenkennis is natuurlijk van belang. Naast Engels als voertaal vergt dit in België ook kennis van het Frans en het Nederlands." Basiskennis volstaat bij de instap, farma-bedrijven investeren immers fors in personeelsopleidingen.