...

In aansluiting op het KCE-rapport over hetzelfde thema, gaven het Verzekeringscomité van het Riziv en de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie de Sociéte Scientifique de Médecine Générale (SSMG) de opdracht om, in nauwe samenwerking met Domus Medica, de uitwerking te bestuderen van een aantal te ondernemen acties.De daartoe opgerichte task force schuift drie prioriteiten naar voren: de preventie van burn-out bij huisartsen, de oprichting van een laagdrempelig hulpverleningsdispositief voor de opsporing van burn-out bij huisartsen, en de aanstelling van een behandelend arts voor elke huisarts.Er is onder meer sprake van de oprichting van een website en een 0800-lijn en van een sensibiliseringscampagne. Vanaf januari 2014 zou elke huisarts ook een eigen behandelend arts moeten hebben.U kan het rapport van de task force hier inkijken.