...

Met die nieuwe regelgeving zal een gewoon doktersbriefje volstaan voor een Vlaams leerkracht om wegens ziekte thuis te blijven - het attest van verschillende pagina's lang verdwijnt.Dat formulier was een doorn in het oog van de huisartsen - en een van de (vele) doelwitten van de actie 'blauwe krokodil' tegen zinloze attesten."Wij zijn bijzonder tevreden dat de minister echt heeft geluisterd naar de bezorgdheden van de huisartsen. Dit besluit is een eerste stap naar een goede administratieve vereenvoudiging", kon Belga uit de mond van Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel optekenen. Dokter Van Giel had in het Vlaams Parlement het attest van onderwijs nog getoond om de administratieve overlast voor huisartsen te illustreren.Het grote oogmerk van Ben Weyts met de nieuwe regelgeving is evenwel om het voor langdurig zieke leerkrachten eenvoudiger te maken om stapje voor stapje het werk weer te hervatten.Met het systeem van de 'verminderde prestaties' kunnen leerkrachten na langdurige afwezigheid wegens ziekte ook nu deeltijds opnieuw aan de slag gaan, maar ze moeten dan al meteen een halftijds programma invullen. Jonge leerkrachten vallen met dit stelsel bovendien uit de boot.De nieuwe regelgeving verlaagt de drempels. Een deeltijdse werkhervatting met 20% van de werktijd zou binnenkort mogelijk zijn. Eén dag les geven per week, bijvoorbeeld. Het uitbetaalde salaris is dan uiteraard in verhouding maar wordt verder aangevuld met de ziekteuitkering.