...

Begin deze legislatuur ging bij de administraties van Sociale Zaken en Volksgezondheid een onderzoek van start naar eventuele samensmeltingen. De twee fondsen stelden volgens bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) zelf voor samen te gaan."Beide fondsen vallen onder dezelfde wetgeving en hebben eenzelfde kerntaak: (..) het risico dat werknemers lopen door hun werk", zegt De Block. "Dit is een mooi voorbeeld [voor] het hertekenen van de federale overheid waar we kerntaken samenvoegen, middelen rationeler gebruiken maar toch meer doen met minder".Bedoeling is dat de dienst na de fusie, waarvoor de ministerraad vrijdag principieel het licht op groen zette, sterker staat bij bijvoorbeeld het realiseren van preventieprojecten en socio-professionele inschakeling.Bovendien krijgt het personeel meer doorstroommogelijkheden. De nieuwe dienst zal overigens maar één gebouw betrekken, wat de werkingskosten zal drukken. Die werkingskosten bedroegen in 2014 27,9 miljoen euro voor het Fonds voor Beroepsziekten en 22,9 miljoen euro voor het Fonds voor Arbeidsongevallen.Bij beide fondsen werken telkens bijna 300 personeelsleden. De nieuwe dienst zal met 589 mensen uit de startblokken schieten. Bij de fusie vallen geen ontslagen, maar er komt wel een afslanking via natuurlijke uitstroom.Een werkgroep moet zich nu over de praktische kant van de fusie buigen. Daarbij hoort ook de zoektocht naar een nieuwe naam. De nieuwe dienst zal ten vroegste begin 2017 operationeel zijn.