...

Negen op de tien huisartsen van de kring van Dinant zijn van mening dat burn-out geen uitvindsel is van psychiaters. Zowat een derde kreeg er al effectief mee te af te rekenen. Er klinken nochtans ook positieve noten.De huisartsenkring van Dinant organiseerde onder zijn leden een enquête over burn-out, met als ondertoon 'mythe of realiteit'? Uit de resultaten blijkt dat burn-out wel degelijk een bekommernis is voor de Ardense huisartsen. Ze halen de bekende factoren aan: te grote werklast, ontoereikende verloning, te veel paperassen, inperking van de therapeutische vrijheid. Toch is er ook goed nieuws: 57 procent van de ondervraagden vindt dat het huisartsenberoep de laatste tijd opgewaardeerd wordt door de overheid, 67 procent vindt de nodige voldoening in zijn werk en voor liefst 89 procent is huisarts een formidabel beroep.Daartegenover staat dat drie op de tien al een burn-out doormaakten. Naast nog eens 11 procent die twijfelen en kiezen voor het antwoord 'ik weet het niet'. Amper één op de tien is al gestopt met werken wegens professionele uitputting. Het statuut van zelfstandige is daar wellicht niet vreemd aan. De enquête brengt verder de frustraties naar boven die leven bij de huisartsen. De Dinantse collega's presteren gemiddeld 50 à 60 uur per week. Acht op de tien hebben het gevoel dat de dag meestal te kort is: er blijft nog heel wat over dat ze graag hadden willen verwezenlijken. Twee derde vindt de verloning ontoereikend gezien de opleiding en de verantwoordelijkheden. Bijna de helft (46%) geeft toe ooit al overwogen te hebben om de stethoscoop aan de wilgen te hangen. Evenveel (48%) artsen vinden dat hun werk een negatieve invloed heeft op hun eigen gezondheid. Acht op de tien respondenten zijn overigens van mening dat huisarts een afmattend beroep is. Ondanks dit alles haalt toch 59 procent van de Dinantse huisartsen genoeg zelfvoldoening uit zijn job. En negen op de tien (89%) zeggen dat ze een formidabel beroep hebben. Nachtwacht afschaffen?Nog enkele opvallende resultaten uit de enquête:• De Dinantse huisartsen nemen gemiddeld drieënhalve week vakantie per jaar. Een kwart houdt tijdens een gewone werkweek geen vrije tijd over. Driekwart heeft een hobby die hen helpt de stress van hun beroep te compenseren. 43 procent sport één keer per week, maar 37 procent heeft helemaal geen lichaamsbeweging.• Een kleine meerderheid geeft toe dat de overheid het huisartsenberoep de voorbije jaren aanzienlijk heeft opgewaardeerd. Toch is driekwart van mening dat de werkomstandigheden blijven achteruit gaan. Iets minder dan de helft vindt niet dat het beroep 20 jaar geleden veel moeilijker was.• Iets meer dan de helft van de ondervraagden (55%) maakt van de zondag gebruik om het papierwerk in orde te brengen. Twee derde krijgt regelmatig van partner en kroost te horen dat ze te weinig beschikbaar zijn voor hen.• De nachtwacht afschaffen zou voor acht op de tien de stress aanzienlijk verminderen. • Vier huisartsen op de tien uit Dinant zijn niet van plan ermee te stoppen na hun 65ste. 38 procent is daarentegen helemaal niet van plan om langer aan de slag te blijven.