...

Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (sp.a) maakte eerder al bekend dat de regering voor deze premie 200 miljoen euro opzij zou zetten. Met de sociale partners is nu een concreet voorstel uitgewerkt, zodat het bedrag per zorgverlener ook bekend is: 985 euro. Dat is de premie voor wie voltijds werkt - voor wie deeltijds werkt zal een aangepast bedrag worden berekend.Iedereen die op de payroll staat van het ziekenhuis heeft recht op de premie - ook studenten en interimpersoneel. Ook personeel dat de lokale overheid aan het ziekenhuis heeft uitgeleend. De voorwaarde is dat ze in een 'kostenplaats' zijn opgenomen tussen 020 en 899.De premie geldt niet alleen voor het personeel van algemene ziekenhuizen maar ook voor dat van universitaire ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen - openbaar en privé.De premie is volgens minister Vandenbroucke een blijk van erkentelijkheid voor het uitzonderlijke harde werk dat tijdens de tweede golf is geleverd.Sociaal akkoordNa de eerste golf werd het federale zorgpersoneel een consumptiecheque van 300 euro beloofd. De regering breidde onlangs het aanbod uit naar het voltallige federale zorgpersoneel en trok er 50 miljoen euro in plaats van de oorspronkelijke 36 miljoen voor uit. In tegenstelling met de eerstgenoemde premie kan het wel nog wat langer duren voor het personeel de cheque in handen krijgt. De cheque kan tot eind 2021 verzilverd worden in de horeca, de sport- en cultuursector, of in de detailhandel.Donderdag werd ook het sociaal akkoord ondertekend over de besteding van de 600 miljoen euro voor de herwaardering van het zorgberoep op federaal niveau door hogere lonen en betere werkomstandigheden.Dat houdt onder meer een hertekening van de loonschaal in en vraagt naar verluidt daardoor meer tijd. Maar omdat de regering het ziekenhuispersoneel al zeker dit jaar extra wil belonen is er dus de aanmoedigingspremie gekomen.VlaanderenHet zorgpersoneel waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is, zoals het personeel in de woonzorgcentra, blijft voorlopig in de kou staan. Ook de Vlaamse overheid voert onderhandelingen over verbetering van de werkomstandigheden met de sociale partners, maar dat verloopt blijkbaar moeizaam.