...

Deze databank zal door artsen kunnen worden geraadpleegd om hen te ondersteunen bij de behandeling van andere patiënten. De voorzitter van ASCO merkt op dat de gegevens van 95% van de patiënten opgeslagen zijn in medische dossiers en elektronische systemen die niet aan elkaar gekoppeld zijn.