...

De enige Nederlandstalige vragensteller was NV-A-Kamerlid Valerie Van Peel. Zij wilde naar eigen zeggen een ander geluid laten horen: "Ik hoorde de [Franstalige] collega's opnieuw de verantwoordelijkheid afschuiven naar het federale niveau, terwijl die volgens mij in eerste instantie ontegensprekelijk op het Franstalige niveau ligt."Federale filterCatherine Fonck (CdH) stelde inderdaad onomwonden dat ze snel oplossingen verwacht van de minister. Een afgestudeerde arts (of tandarts) moet een Riziv-nummer kunnen krijgen, zo eenvoudig is het. Ook aan Nederlandstalige zijde zal er een overschot zijn van artsen en tandartsen, merkt ze fijntjes op. Er moet geen filter ingesteld worden op het einde van de studies, maar er moet gezocht worden naar een filter bij de aanvang van de ervan, stelt ze nog. Dat is volgens haar kennelijk een federale verantwoordelijkheid.Véronique Caprasse (FDF) stelde het nog scherper. Volgens haar stevenen we af op een tekort aan artsen, wat de kwaliteit van de zorg zal aantasten en de kosten omhoog zal jagen. Het FDF-kamerlid wil geen contingentering en wil geen toegangsexamen. Volgens Muriel Gerkens van Ecolo-Groen zal het zogenaamde teveel aan afstuderende artsen vanzelf verdwijnen, als men de behoeften bij de bevolking maar eens volledig in kaart brengt.ConcertatieMaggie De Block deed nog eens de voorgeschiedenis van de contingentering uit de doeken - het was het teveel aan artsen in de jaren 80 dat tot menselijke drama's leidde, de kwaliteit van de zorg bedreigde en de uitgaven de hoogte injoeg. Ze verduidelijkte dat de contingentering niet inhoudt dat artsen geen Riziv-nummer krijgen. De contingenten zijn er gekomen na een rijp beraad van de Planningscommissies. Ze zijn een federale bevoegheid, maar de afspraak is dat de Gemeenschappen het beleid concretiseren in het onderwijs.Een oplossing zal er dus moeten komen door concertatie met de gemeenschappen.De minister wijst op het belang van het zogenaamde kadaster daarbij. Dat zal vanaf 2015 volledig operationeel zijn, met een jaarlijkse update van de actuele work-force per (sub)sector in FTE's. "Vooral het in stand houden en het duurzaam maken van de organisatie van onze gezondheidszorg is belangrijk", stelt De Block. Ze belooft dat ze werk zal maken van het probleem. "Het is duidelijk dat het een dringend dossier is, na vijftien jaar."