...

Minister Maggie De Block (Open-VLD) had aanvankelijk een geruststellende boodschap voor de gezondheidssector: haar zakken waren toegenaaid. Maar daar bleek bij de besprekingen over de begroting van dit jaar niet veel van. Van de drie miljard besparingen die de regering moest vinden, werd een derde in de gezondheidssector gezocht. Langdurig zieken worden terug aan het werk gezet. Er komen hogere accijnzen op tabak en alcohol. Er is gesleuteld aan een zogenaamde 'suikertaks'. Er werd zelfs wat geld gevonden bij de ziekenfondsen. Maar de artsen moesten 252 miljoen besparen. De ziekenhuizen ook 92 miljoen - "waarvan een groot deel ook bij de artsen zal worden gehaald", aldus Moens."Achter alles wat er vandaag gebeurt zit een belangrijk besparingselement", stelt Moens. Het hoofddoel van het de ziekenhuishervorming is, ondanks beloften van het tegendeel, een besparing geworden. Van 92 ziekenhuizen gaat men naar 25 netwerken. Vierduizend bedden zullen verdwijnen. Sommige spoedgevallendiensen - er is ook wel sprake van een overaanbod - zullen moeten sluiten. Ook pediatrieafdelingen en kraamklinieken dreigen te verdwijnen.De federale minister stopt de financiering. Maar het zullen de Gemeenschapsministers zijn die nogal wat hervormingen op het terrein moeten realiseren.Tijdens de clock stop voor het akkoord wordt nu overlegd hoe men het akkoordensysteem kan redden. Voor Bvas staat voor de artsen als belangrijk punt op de besprekingsagenda ook het medebeheer in de ziekenhuisnetwerken.