...

"De werkgroep rond de New Deal is in september van start gegaan", vertelt de hoogleraar huisartsgeneeskunde, die samen met haar Luikse collega, professor Jean-Luc Belche, de werkgroep voorzit. "Van de voorstellen uit de tekst van minister Vandenbroucke zijn we met een nieuw organisatiemodel en een nieuwe financiering bezig, die moeten leiden tot een duurzame en toekomstgerichte huisartsgeneeskunde. Andere instanties bekijken hoe je ervoor zorgt dat er genoeg huisartsen zijn, en de praktijken voldoende gespreid. De werkgroep Kafka buigt zich over de administratieve vereenvoudiging. We zijn vertrokken vanuit de inhoud van het huisartsenberoep. Wat is huisartsenzorg? Wat is de maatschappelijke rol van de huisarts? Wie zit in het team van de huisartsenpraktijk? Wat vertelt de internationale literatuur ons? Er is hard gewerkt. We zijn ondertussen bij de kerndiscussies aangekomen: organisatiemodel en financiering." "We zitten met 50 mensen online rond de virtuele tafel, Nederlands- en Franstaligen. Naast de artsensyndicaten zijn ook de ziekenfondsen present. Daarnaast Domus Medica en SSMG, de academische centra en de huisartsenkringen. Uitdrukkelijk is gesteld dat we de jonge artsen moeten betrekken - Jong Domus en SSMG Jeune. En tevens de haio's. Een paar ambtenaren van het Riziv houden het geheel voor ons in de gaten en waarschuwen als we te veel in het vaarwater komen van andere werkgroepen of instanties. De meningen in de werkgroep liggen soms wel erg uit elkaar - de leden vertegenwoordigen organisaties met elk hun eigen rol. De werkgroep streeft naar maximale congruentie: we brengen de verschillende opinies dichter bij elkaar zonder naar volledige eensgezindheid te streven." "We zijn er niet op uit om de prestatiegeneeskunde of de forfaitaire geneeskunde te veranderen. We timmeren aan een 'derde model': een nieuw naast de al bestaande. Dat zal een opt-in zijn. Wanneer het model in wetteksten is gegoten, staat het open voor alle huisartsen die erin willen stappen - die ervoor kiezen.""In tien tot twaalf focusgroepen kunnen huisartsen in het werkveld hun mening kwijt over de thema's die de werkgroep behandelt. Het zijn Lok-groepen van huisartsen die we hebben laten discussiëren over de belangrijke thema's. De resultaten daarvan vormen input voor onze gesprekken in de werkgroep. Vooral professor Belche coördineert deze focusgroepen en rondt deze nog voor Kerstmis af. Vóór Kerst starten we ook een bevraging van de huisartsen. Iedere huisarts kan dan zijn mening geven in een peiling naar de barrières die ze ervaren bij de uitoefening van hun beroep, naar de veranderingen die ze wenselijk vinden. Hoe zou de ideale praktijk er voor u uitzien?" "Uit de focusgroepen komt in ieder geval naar voren dat er zeer veel verschillende huisartsen bestaan. Iedere huisartsenpraktijk ziet er anders uit. Dat is niet verwonderlijk want huisartsen opereren ook in heel verschillende omgevingen. De ene praktijk is gevestigd op het platteland, waar huisartsen schaars zijn en de mensen zeer verspreid wonen. De andere is gevestigd in een dichtbevolkte stedelijke buurt met een heel divers publiek dat uiteenlopende talen spreekt." "De bedoeling is dat het nieuwe model de vrijheid van de huisarts nog vergroot om de praktijk te organiseren zoals dat het beste uitkomt in de gegeven context. Het mag geen keurslijf zijn - geen strak model. Het moet de huisarts die voor het nieuwe model kiest de tools geven om de praktijk nog beter naar de eigen behoeften qua organisatie en ondersteuning uit te bouwen. Huisartsen willen vooral goede kwalitatieve zorg aanbieden. Het gaat er mij niet om dat als ik voor het model zou kiezen dat uit de New Deal komt, ik 30% meer patiënten kan zien. Ik wil de dingen die ik belangrijk vind maar waar ik nu niet meer aan toe kom, wel kunnen doen." "Huisartsen zijn vandaag overbevraagd. Ze kunnen niet meer de zorg bieden die ze voor hun patiënten wensen. In een groot deel van de Vlaamse gemeenten is er vandaag een patiëntenstop. Iedereen voelt dat dat niet klopt. Mensen die erom vragen moeten huisartsenzorg kunnen krijgen. Overbelaste huisartsen lopen risico op een burn-out, en sommigen zetten hun praktijk stop. Dat vermindert nog verder het huisartsenaanbod. Het derde praktijkmodel moet helpen om het tij te keren. Maar een nieuw organisatiemodel met een andere financiering zal zeker niet volstaan. Er moeten ook genoeg huisartsen komen, bijvoorbeeld. En die moeten zich kunnen toeleggen op de huisartsenzorg met een minimum aan papieren rompslomp." Professor Ann Van den Bruel is als research professor met een Odysseus-beurs verbonden aan Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven. Het Odysseus-programma moedigt Belgische onderzoekers die in het buitenland hebben gewerkt aan om opnieuw in eigen land onderzoek te plegen. Ze heeft een huisartsenpraktijk in Antwerpen.