...

De resultaten die onderzoekers van het Massachusetts General Hospital met dergelijke capsules hebben behaald, zijn veelbelovend. Ze hebben een proef gedaan met 20 patiënten tussen 11 en 84 jaar die een persisterende of recidiverende C. difficile-infectie vertoonden. Elke deelnemer kreeg op twee opeenvolgende dagen 15 capsules en werd daarna gedurende zes maanden gecontroleerd op symptomen. Bij 14 van de 20 patiënten verdween de diarree volledig na de eerste toediening en was er in de acht weken daarna geen enkel recidief. De zes andere patiënten kregen een tweede behandelingsronde, gemiddeld zeven dagen na de eerste. Vier van hen zijn genezen, wat het percentage klinische resolutie op 90% brengt. Er zijn andere studies nodig om deze resultaten te bevestigen en daarna zal het een kwestie zijn de patiënten zover te krijgen dat ze een pil met bevroren menselijke stoelgang willen innemen, wat nog geen gewonnen strijd is. En het is ook niet vanzelfsprekend voor bejaarde personen, de belangrijkste doelgroep van dit soort behandelingen, die immers de eerste slachtoffers van nosocomiale infecties zijn.