...

Bij circa 40% van de 646 ondervraagde Bvas-leden beperkt het aantal no-shows zich tot minder dan 5% van de afspraken. Bij 18% loopt het op tot meer dan één patiënt op tien. In Franstalig België komt het vaker voor dat patiënten zonder verwittigen niet komen opdagen.Uiteraard wordt dit als 'storend' (37,7%) tot 'erg storend' (48,5%) ervaren. Slechts een minderheid (13,8%) heeft er weinig tot geen problemen mee. 35% vindt het dermate storend dat ze een patiënt bij een no-show een schadevergoeding aanrekenen. Eén op vijf doet dit zelfs al bij de eerste keer dat het gebeurt. Van de artsen die geen schadevergoeding aanrekenen, overweegt 44% het in de toekomst wel te doen en 20% is dat niet zinnens. Bvas-voorzitter dokter Luc Herry leert uit de peiling dat artsen hun afspraken best zo efficiënt mogelijk organiseren en wachttijden zoveel mogelijk willen vermijden. "No shows verstoren die manier van werken," aldus Herry. "Deze enquête toont aan dat we ons moeten beraden over de beste strategie om dit probleem aan te pakken."