...

Het doel van dit tweedaagse evenement, dat op 4 en 5 december plaatsvindt in Londen, is de merken en de verkopers van elektronische sigaretten helpen om hun businessmodel te verbeteren op de snel groeiende wereldmarkt van elektronische sigaretten, die goed is voor naar schatting 2,4 miljard euro. Er zal vooral gesproken worden over reglementering, finetuning de economische verwachtingen, optimalisatie van de rentabiliteit en ook het beheer van de logistieke ketting. Niet over de gezondheid dus, ook al moet worden opgemerkt dat op het ESC-congres een studie werd gepresenteerd waaruit blijkt dat elektronische sigaretten minder schadelijk zijn dan klassieke. De verslaving aan nicotine houden ze hoe dan ook in stand.