...

Na extrasystolen is voorkamerfibrillatie (VKF) de meest frequente hartritmestoornis. De prevalentie stijgt fors met de leeftijd. Doordat veel patiënten met asymptomatische VKF kampen, krijgen velen niet de gepaste behandeling. "Maar ook zonder klachten is het belangrijk VKF te herkennen aangezien het kan leiden tot ernstige complicaties, waaronder een beroerte", vertelt haio Christophe Mortelmans ons vanuit een groepspraktijk in Nieuw-Zeeland. Wetende dat in ons land dagelijks zo'n 52 mensen (1) een beroerte krijgen, kost dat onze gezondheidszorg een aardige duit. "VKF vroegtijdig opsporen en behandelen is dus essentieel in de preventie van CVA", aldus dr. Mortelmans.Door zijn centrale rol in ons zorglandschap, is de huisarts een logische keuze als 'screener'. Europese richtlijnen adviseren opportunistische screening bij 65-plussers door polspalpatie gedurende 30 seconden. "Die techniek heeft een hoge sensitiviteit, maar een lagere specificiteit", zegt dr. Mortelmans. "Een 12-lead ECG blijft de gouden standaard voor de diagnose van VKF. Andere methodes voor VKF screening/ter vervanging van polspalpatie, zoals slimme bloeddrukmeters, een Automatische Externe Defibrillator of de Omron Heart Scan/MyDiagnostick, vereisen dan weer extra meetmateriaal."Enkele jaren geleden deed een Limburgs studententrio bij wijze van masterproef een gooi naar een nieuwe screenings-methode (zie het interview met Qompium in AK 2445). Ze ontwikkelden de smartphoneapplicatie Fibricheck, die via fotopletysmografie (PPG) VKF kan opsporen. Het enige wat de patiënt moet doen is zijn wijsvinger gedurende één minuut op de camera van zijn toestel houden.In zijn manama-proef vergeleek Christophe Mortelmans deze app met het ECG als meetmethode. Daarvoor gebeurden metingen bij 242 eerstelijnspatiënten boven de 65 jaar, de meerderheid met een voorgeschiedenis van VKF. Om de accuraatheid van de app te bepalen, moest de convenience sample zowel 65-plussers mét VKF als zonder VKF bevatten. "Op hetzelfde ogenblik als de PPG-meting werd een gesynchroniseerd singlelead ECG genomen op de borstkas. De resultaten van beide meettechnieken werden vervolgens vergeleken met het gespecialiseerde 12-lead ECG-protocol. De PPG- en single-lead ECG-uitkomsten werden ook nog eens onderling vergeleken via beat-to-beat-analyse", legt Christophe Mortelmans uit.Wat blijkt? "De kwaliteitsfilter van de app deed zijn werk en klasseerde 29 PPG's en 10 single-lead metingen als onvoldoende betrouwbaar", vertelt dokter Mortelmans. Hoe zat het met de sensiviteit, specificiteit en accuraatheid van de metingen? Mortelmans: "Bij de PPG-meettechniek en de interpretatie ervan door het FibriCheck-algortime stelden we percentages vast van respectievelijk 98%, 88% en 93%. Vooral atriale extrasystolen lagen aan de basis van vals positieve resultaten. Daarnaast merkte de appfilter in een aantal gevallen de slechte meetkwaliteit niet op." Ter vergelijking: bij het single-lead ECG kon een sensitiviteit van 98%, een specificiteit van 90% en een accuraatheid van 94% worden vastgesteld."Deze eerste versie van Fibricheck zet dus goede resultaten neer", besluit Christophe Mortelmans. "In de toekomst zou de huisarts deze applicatie kunnen 'voorschrijven' en de patiënt vragen deze x-maal daags te gebruiken wanneer hij of zij symptomen ervaart. Zo kunnen patiënten die anders onder de radar zouden blijven (met asymptomatische en/of paroxysmale VKF, nvdr), alsnog worden opgespoord."(1) Herken een beroerte.www.herkeneenberoerte.beEmily Nazionale