...

Dat maakte Vlaams minister Wouter Beke (CD&V), bevoegd voor volksgezondheid, vrijdag 15 oktober bekend. Dertien centra sluiten de deuren of fusioneren met een ander centrum. In Kampenhout loopt het overleg nog over het al dan niet sluiten van het vaccinatiecentrum.Hoe lang de vaccinatiecentra nog open zullen blijven, kon Beke niet met zekerheid zeggen. In november zal de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies uitbrengen over welke bevolkingsgroepen nog een boosterdosis van het vaccin tegen covid moeten krijgen. In Vlaanderen is 90,58 procent van de bevolking ouder dan 12 jaar intussen volledig gevaccineerd. 295.599 van de meer dan 1,2 miljoen burgers die een boosterprik horen te krijgen hebben die intussen al gekregen. Het gaat hier om de mensen met onderliggende immuniteitsproblemen, 65-plussers en de bewoners van de woonzorgcentra .Deze week worden er 17.000 covidvaccins gegeven in de vaccinatiecentra: 2.202 eerste doses, 1.637 tweede doses en 13.161 boosters. In de week van 25 oktober zijn er al 6.092 reservaties: 1.190 eerste doses, 1.803 tweede en 3.099 boosters.