...

De vorsers hebben modellen ontwikkeld van muizen met menselijke symptomen van atopische dermatitis, een courante vorm van eczeem. Vervolgens hebben ze de effecten vergeleken van twee kankerverwekkende chemicaliën op de knock-outmuizen enerzijds en de normale muizen anderzijds. Wat bleek? Na 16 weken had van de genetisch gewijzigde muizen de helft goedaardige huidtumoren, tegenover haast alle controlemuizen. Bovendien hadden de controlemuizen ruim zes keer méér tumoren dan de proefmuizen. De wetenschappers hebben een hypothese. Volgens hen kan atopische dermatitis het aantal structuureiwitten in de buitenlaag van de epidermis doen dalen, wat de barrièrefunctie van de epidermis aantast en de immuunrespons verhoogt. En het is die sterkere respons die het risico op goedaardige tumoren lijkt te verlagen. In afwachting van bevestiging bij de mens, zien de auteurs in dit proces een belangrijke strategie om huidtumoren te voorkomen. (referentie: eLife, 6 mei 2014, DOI:org/10.7554/eLife.01888)