...

In 2011 maakten 1.152 mensen een einde aan hun leven, 86 meer dan in 2010. De stijging is groter bij vrouwen (+13%) dan bij mannen (+6%). Het Vlaamse suïcidecijfer blijft anderhalve keer hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. De oorzaak van de toename is wellicht de economische crisis.Voor minister Vandeurzen mag de aandacht voor suïcidepreventie dan ook niet verslappen: "Het is belangrijk dat de verschillende strategieën van het Vlaams actieplan suïcidepreventie verder uitgevoerd worden. De hele samenleving in al zijn onderdelen moet voor deze problematiek gesensibiliseerd worden. De hulpverlening alleen kan dit niet oplossen."Gestegen levensverwachtingDe sterftecijfers brengen ook goed nieuws. Zo blijkt dat de levensverwachting blijft toenemen, ieder jaar met enkele maanden.Een meisje dat in 2011 is geboren zou nu gemiddeld 83,7 jaar worden, dat is twee jaar meer dan het geval was in 2002. Voor een pasgeboren jongen bedroeg in 2011 de levensverwachting 78,9 jaar - dat is 2,6 jaar meer dan in 2002. Bij meisjes bedroeg de toename van de levensverwachting in die 10 jaar 2,4 maanden per jaar. Jongens zijn met een inhaaloperatie bezig: in dezelfde periode nam de levensverwachting jaarlijks 3 maanden toe.De belangrijkste daling in de sterftecijfers is toe te schrijven aan de sterke daling van de cardiovasculaire mortaliteit. Die is op tien jaar tijd met een kwart gedaald.