...

Op grond van de gegevens die waren verzameld bij 6.025 individuen in de NHANES-III-studie (National Health and Nutrition Examination Survey), komen de auteurs tot de conclusie dat elektrocardiografische afwijkingen onafhankelijke voorspellers zijn van cardiovasculaire sterfte en dat toevoeging van ecg-afwijkingen aan de Framinghamrisicoscore de voorspellende waarde van het model verbetert. De auteurs voegen er nog aan toe dat aanvullende prospectieve onderzoeken vereist zijn om de waarde van ecg-afwijkingen bij het voorspellen van het risico bij individuele patiënten te evalueren. (referenties: Badheka AO et al. Am J Med. 2013;doi:/10.1016/j.amjmed.2012.10.020)