...

Op voorstel van de minister van Volksgezondheid verlengde de ministerraad vrijdag de opdracht van de ebolacoördinator met zes maanden. De huidige ebolaepidemie die in maart 2014 in West-Afrika losbrak mag dan wel beter onder controle lijken, de aandacht en de inspanningen mogen zeker niet verslappen.Hoogbeveiligde eenheidMaar de regering breidt de opdracht van de ebolacoördinator - en haar adjunct-coördinator, dr. Daniel Reynders - meteen uit. "Bedoeling is dat zij de ervaring en de maatregelen van de voorbije zes maanden als basis gebruiken om een algemeen plan op te stellen dat ons zal dienen bij de aanpak van zeer besmettelijke ziekten die grensoverschrijdend kunnen zijn", zo stelt de minister, Maggie De Block.Het regeerakkoord formuleerde het voornemen om een gespecialiseerde hoogbeveiligde eenheid voor de behandeling van besmettelijke ziekten in te richten. De opdracht is om dat nu concreet te onderzoeken.Dr. Erika Vlieghe is specialist infectieziekten en hoofd van de afdeling Tropische Ziekten van het UZA. Ze werd in oktober aangesteld als ebolacoördinator. Haar adjunct-coördinator, dr. Daniel Reynders, is diensthoofd Internationale Betrekkingen en Public Health Emergencies van de FOD Volksgezondheid. Hij vertegenwoordigt ons land in de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en in Europese instellingen.