...

In de centra waar AzG actief is, worden sinds de maand maart circa 470 mensen behandeld, waarvan ongeveer de helft objectief als ebolapatiënt bevestigd zijn. In de drie getroffen landen, Guinea, Liberia en Sierra Leone, werden tot nog toe een zestigtal actieve infectiehaarden geïdentificeerd.Grootste epidemie Deze heropflakkering en uitbreiding van ebola in West-Afrika heeft te maken met de mobiliteit van de familie die de begrafenis van de slachtoffers bijwoont en aan het gebrek aan maatregelen om de infectie in bedwang te houden.Volgens dr. Bart Janssens, die aan het hoofd staat van het AZG-team, ontsnapt de epidemie aan elke controle. "In de betrokken landen is het risico op verdere uitbreiding naar andere zones zeer reëel. Maar onze actie heeft haar limieten bereikt, zodat we geen bijkomende teams naar nieuwe infectiehaarden kunnen sturen."De epidemie is de grootste die het ebolavirus tot nog toe heeft veroorzaakt, zowel qua geografische uitbreiding als het aantal gevallen en dodelijke slachtoffers. Volgens de WHO zijn er sinds het begin van de epidemie 528 gevallen geregistreerd, waarvan 337 met dodelijke afloop.Te weinig hulp De vrees van de bevolking voor deze bijzonder gevaarlijke infectie is nog altijd groot. De politieke overheid en religieuze gezagvoerders onderschatten blijkbaar de ernst van de toestand. AZG is de enige medische organisatie die ebolapatiënten opvangt en de nodige zorgen biedt."De WHO en de politieke gezagvoerders van de getroffen en aangrenzende gebieden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Er is dringend nood aan gekwalificeerde medische hulpverleners, die de ebolapatiënten kunnen opvangen, en de bevolking sensibiliseren om de verspreiding van de ziekte in te dijken", concludeert Bart Janssens.