...

Met wat goede wil kan men zeggen dat de zeven ziekenhuizen van dit netwerk zich rond de E17 situeren. Vandaar de naam dus. Het gaat meer bepaald over de ziekenhuizen az Glorieux Ronse, az Groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, AZ Sint-Elisabeth Zottegem, AZ Sint-Vincentius Deinze, OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem en de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Het E17-netwerk wil evolueren naar "een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk". Om dat in de praktijk te realiseren, dokterde men een regionaal zorgstrategisch plan uit. Zoals het hoort gaat dit enerzijds uit van toegankelijke basiszorg dichtbij huis en anderzijds van (super)gespecialiseerde zorg. Op gespecialiseerde zorg kunnen patiënten indien nodig beroep doen bij één van de zorgpartners van het eigen ziekenhuis, binnen het netwerk of bij andere zorgactoren uit het zorggebied. Op die manier vormt elke partner een toegangspoort tot het netwerk. Door het leveren van waardegedreven zorg speelt men in op de huidige en toekomstige zorgbehoeften.Tussen verschillende ziekenhuizen groeiden in de loop der tijden al samenwerkingsverbanden. Zo richtten AZ Sint-Elisabeth en az Glorieux recent de overkoepelende vzw ZoRg op. En vanaf 1 januari 2024 vormen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius een ééngemaakte vzw die het beheer van beide ziekenhuizen in handen neemt. Ook az Groeninge en de Sint-Jozefkliniek willen evolueren naar één vzw met twee erkende ziekenhuizen. Voorts zet het OLV van Lourdesziekenhuis in op doorgedreven samenwerking met az Groeninghe en AZ Maria Middelares.Tot slot zeggen de zeven ziekenhuizen met 'vereende krachten' te blijven werken aan de verdere uitbouw van het E17-ziekenhuisnetwerk. Veel aandacht gaat daarbij naar diverse projecten zoals een gemeenschappelijk dashboard met kwaliteitsindicatoren, het gemeenschappelijk labo voor prenatale diagnostiek enz.