...

Het National Institute for Health Innovation in Nieuw-Zeeland rekruteerde voor dit onderzoek 657 rokers die met roken wilden stoppen. Deze werden willekeurig verdeeld over twee gelijke groepen die dagelijks 16 mg nicotine werden toegediend, ofwel via nicotinepatches, ofwel via e-sigaretten.Een kleiner aantal werd toegewezen aan nog een derde groep - de 'placebogroep'. Die werd ook bij het stoppen met roken geholpen door e-sigaretten, maar dan zonder nicotine. (De groepen omvatten resp. 295, 289 en 73 deelnemers).Succes is vergelijkbaarZes maanden na het starten met de rookstoppoging werd biochemisch gecontroleerd of de deelnemers effectief waren gestopt met roken. Dat was het geval bij 7,3% van de deelnemers die e-sigaretten met nicotine gebruikten, 5,8% van de deelnemers met nicotinepleisters en 4,1% van de patiënten die e-sigaretten gebruikten zonder nicotine.Een op twintig van de deelnemers slaagden erin om te stoppen met roken, ongeacht welke methode werd gebruikt. Het succes van de rookstoppogingen viel ietwat tegen. Daardoor verloren de resultaten aan statistische kracht. De studie kon niet uitsluiten dat het verschil tussen de diverse methoden aan toeval was te wijden.Voordelen voor de e-sigaretHet aantal patiënten dat na zes maanden het dagelijkse gebruik van sigaretten had gehalveerd was wel opvallend hoger in de groep die e-sigaretten met nicotine gebruikten dan in de groep met nicotinepleisters: 57% versus 41%.Een derde van de groep met e-sigaretten gebruikte die nog na zes maanden; slechts 8% van de deelnemers was de nicotinepleister trouw gebleven. Hoofdonderzoeker Chris Bullen zegt daarover: "Het is een interessante vaststelling dat de deelnemers aan ons onderzoek veel enthousiaster waren over de e-sigaretten dan over de nicotinepleisters. Dat blijkt ook uit het aantal deelnemers dat zei dat ze de gebruikte methode zouden aanbevelen aan vrienden en familie: dat was veel groter in beide e-sigaretgroepen dan in de nicotinepleistergroep,."Tijdens het onderzoek werden niet meer nadelige bijwerkingen vastgesteld met e-sigaretten dan met nicotinepleisters. Toch luidt de conclusie van de onderzoekers in de eerste plaats dat meer onderzoek dringend gewenst is, vooral wat de veiligheid op langere termijn betreft van de e-sigaretten.CommentaarDe studie verscheen dit weekend op The Lancet online en wordt ook gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society in Barcelona, dat momenteel plaatsvindt.In een commentaar in de Lancet wijst Peter Hajek van de University of London erop dat e-sigaretten een aantrekkelijk alternatief zijn voor nicotinepleisters, onder meer omdat ze in vele landen makkelijker toegankelijk zijn - lees: er is geen medisch voorschrift voor nodig.Wat dat betreft wijst Hajek op een mogelijk nadeel van het voornemen van nogal wat overheden om de verkoop van e-sigaretten strenger te beregelen. Volgens sommige critici van de e-sigaret zou deze verkoop roken weer aanvaardbaar maken, en daardoor ook de tabakconsumptie weer aanmoedigen.De hamvraag is daarom of de vrije verkoop van e-sigaretten de verkoop van klassieke tabaksproducten doet dalen dan wel doet stijgen. Maar als men de verkoop van e-sigaretten gaat beregelen, behouden de klassieke sigaretten hun monopolie in de vrije verkoop. Het wordt dan moeilijk om het effect van de e-sigaret op de tabakverkoop te beoordelen.