...

De experts wijzen onder meer op de aanwezigheid van toxische stoffen in onvoldoende bekende hoeveelheden en waarvan de veiligheid op lange termijn onvoldoende werd bestudeerd. Ook halen ze een grote diversiteit in de producten aan, die verschillende problemen stelt op het vlak van etikettering of dosering van de nicotine.De e-sigaret kan volgens de experts schade toebrengen aan de mond, keel of luchtwegen, en bovendien is het niet bewezen dat ze echt helpt om te stoppen met roken. Dat is nochtans het argument waarvoor ze op de markt wordt gebracht. Bovendien is er het risico op verslaving. Dat zou niet zo groot zijn als bij gewone sigaretten, maar toch reëel omdat het dezelfde handelingen betreft als tabak roken. "Er is meer onderzoek nodig", luidt het.