...

"De patiënten hebben gelijk dat ze op hun hoede zijn bij het geven van hun toestemming om hun medische gegevens over te dragen, des te meer omdat die toestemming geldt voor al hun gegevens en omdat er geen tijdslimiet werd ingesteld tenzij de patiënt zelf stappen onderneemt om zijn toestemming in te trekken", aldus dr. Lemye.Rechter en partij?De Bvas-voorzitter vindt dat de koppigheid waarmee de Belgische overheid dezelfde persoon een mandaat geeft voor de inzameling van gezondheidsgegeven, en voor de controle daarop vragen doet rijzen: een zelfde persoon is administrateur-generaal van het nationaal e-Healthplatform, gedelegeerd bestuurder van Smals vzw, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en lid van de Privacycommissie.Smals VZW is een overheidsbedrijf dat informaticadiensten levert aan het Riziv en de FOD Volksgezondheid, maar de Privacycommissie is zelf ook lid van Smals, zo onderstreept Lemye.EuropaDe Bvas verspreidt dit bericht naar aanleiding van een vergadering die er zou komen tussen Europees Commissaris voor Justitie, Viviane Reding, en de federale minister van Justitie, Annemie Turtelboom. Die vergadering komt er nadat leden van de Privacycommissie in een interview in Le Soir hun grote bezorgdheid hadden geuit over de nieuwe Europese regels die mevrouw Reding probeert in te voeren.Reding nam aanstoot aan het interview en wil nu een en ander persoonlijk uitleggen. België is een van de landen die de plannen van Reding het hardst proberen te dwarsbomen.In de Vlaamse pers viel vrijwel niets te lezen over het incident tussen Reding en de Belgische overheid.