...

Het is er dan toch, het e-learningpakket voor huisartsen. Het was al meer dan een half jaar geleden aangekondigd - maar vanaf vandaag kunt u het hier opladen. U moet wel inloggen via het eHealth-platform.Lange houdbaarheidsdatumU moet er zeker twee uur voor uittrekken om het te doorlopen, waarschuwde dr. Diego Schrans van UGent, een van de experts die in opdracht van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie en, in tweede instantie, van Domus Medica, het pakket hielp ontwikkelen (zie AK2307).Maar u verdient er twee accrediteringspunten mee ('ethiek en economie'), en u kunt het op uw gemak volgen wanneer het u het best past. Het kwam wat later beschikbaar dan voorzien, maar u hebt nog ruim tijd om het te volgen. De houdbaarheidsdatum loopt tot eind augustus 2016.U zult er bovendien wellicht nog eindeloos aan herinnerd worden. e-Health moet hoge verwachtingen inlossen en de Roadmap 2013-2018 legt ook heel wat verantwoordelijkheid voor het welslagen ervan bij u als (huis)arts. Niet zozeer door meer maar door anders te werken, luidt de boodschap.