De tool moet artsen helpen om tekenen van kindermishandeling en partnergeweld in hun praktijk te detecteren, zodat ze gepaste hulpverlening kunnen inschakelen - denk aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Uit recente cijfers (2016) van 1712, de hulplijn voor vragen over of meldingen van alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling, blijkt dat de meeste meldingen over intrafamiliaal geweld gaan. In 61% van de gevallen gaat het over kindermishandeling in het gezin, 11% zijn meldingen van partnergeweld. Gemiddeld zijn er dagelijks meer dan tien meldingen van kindermishandeling en twee van partnergeweld.

"Huisartsen zijn door hun frequente contacten met gezinnen goed geplaatst om de signalen van intrafamiliaal geweld waar te nemen", zegt het kabinet Vandeurzen. "In hun praktijk komen zij tot twee keer per week in contact met een slachtoffer van huiselijk geweld. Helaas komen slachtoffers zelden of nooit zelf met hun verhaal aanzetten. Vage klachten en signalen worden door de omgeving en hulpverleners daardoor niet altijd opgemerkt. Wanneer signalen wel worden opgemerkt, is er vaak sprake van handelingsverlegenheid, ook bij huisartsen."

LOK-trainingen

In de e-module stapt de huisarts telkens in het verhaal van de patiënt en wordt hij ertoe aangezet om met de signalen van intrafamiliaal geweld om te gaan. De tool moet een aanvulling vormen op de trainingen in de Lokale Kwaliteitsgroep (LOK), die vanaf 2018 zullen doorgaan. Die trainingen zijn op hun beurt een praktisch vervolg van de richtlijnen over de detectie van partnergeweld (2010), en de aanpak bij kindermishandeling (2014) die Domus Medica eerder ontwikkelde.

De tool moet artsen helpen om tekenen van kindermishandeling en partnergeweld in hun praktijk te detecteren, zodat ze gepaste hulpverlening kunnen inschakelen - denk aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.Uit recente cijfers (2016) van 1712, de hulplijn voor vragen over of meldingen van alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling, blijkt dat de meeste meldingen over intrafamiliaal geweld gaan. In 61% van de gevallen gaat het over kindermishandeling in het gezin, 11% zijn meldingen van partnergeweld. Gemiddeld zijn er dagelijks meer dan tien meldingen van kindermishandeling en twee van partnergeweld."Huisartsen zijn door hun frequente contacten met gezinnen goed geplaatst om de signalen van intrafamiliaal geweld waar te nemen", zegt het kabinet Vandeurzen. "In hun praktijk komen zij tot twee keer per week in contact met een slachtoffer van huiselijk geweld. Helaas komen slachtoffers zelden of nooit zelf met hun verhaal aanzetten. Vage klachten en signalen worden door de omgeving en hulpverleners daardoor niet altijd opgemerkt. Wanneer signalen wel worden opgemerkt, is er vaak sprake van handelingsverlegenheid, ook bij huisartsen." LOK-trainingenIn de e-module stapt de huisarts telkens in het verhaal van de patiënt en wordt hij ertoe aangezet om met de signalen van intrafamiliaal geweld om te gaan. De tool moet een aanvulling vormen op de trainingen in de Lokale Kwaliteitsgroep (LOK), die vanaf 2018 zullen doorgaan. Die trainingen zijn op hun beurt een praktisch vervolg van de richtlijnen over de detectie van partnergeweld (2010), en de aanpak bij kindermishandeling (2014) die Domus Medica eerder ontwikkelde.