...

De Europese Unie wil voor de inwoners van zijn lidstaten zorgen voor continuïteit van zorg over de landgrenzen heen. Dat betekent ook dat persoonlijke gezondheidsgegevens op een veilige manier van land tot land langs elektronische weg kunnen worden gedeeld. Daar is een heel lange weg af te leggen. Op dit moment focust men op twee e-health-diensten: het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift en elektronische patient summaries - sumEHR's met andere woorden. Die zouden, om de doelstellingen te halen, al binnen enkele jaren uitwisselbaar moeten zijn.Tien landen zouden met het uitwisselen van e-voorschriften nog dit jaar willen beginnen: Finland, Estland, Tsjechië, Luxemburg, Portugal, Kroatië, Malta, Cyprus, Griekenland en... België.Geen wonder dus dat de Europese Commissie blij is dat vanaf deze week Finnen een elektronisch voorgeschreven geneesmiddel in een apotheek in Estland kunnen afhalen. Het Estse e-health-systeem laat dan het Finse e-health-systeem weten dat het middel is afgeleverd. Met andere woorden, de Finse voorschrijvende arts moet dat kunnen vaststellen.De commissaris van de Digitale Eengemaakte Markt Ansus Ansip, de commissaris van Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis en de commissaris van de Digitale Economie en Maatschappij Mariya Gabriel tonen zich alledrie verheugd dat in de derde week van 2019 deze eerste stap gezet is. Er is zoiets als het eHealth Network, waarin alle e-health-autoriteiten van de lidstaten zetelen, die voor de uitwisseling tussen Finland en Estland het licht op groen moest zetten. Dat 'Network' moet onder meer de veiligheid van de uitwisseling bewaken maar ook de mogelijkheden van e-health helpen ontsluiten.