...

Hypertensiepatiënten die af en toe een gericht e-mailtje krijgen slagen er beduidend beter in hun levensstijl aan te passen en daardoor hun bloeddruk te verlagen dan anderen die een standaarbrief meekrijgen. Dat blijkt uit een Canadees onderzoek.Onderzoekers van de Canadese Heart and Stroke Foundation voerden een experiment uit met 387 hypertensiepatiënten. Een gedeelte van hen kreeg een keer een standaarbrief mee met informatie over hoe ze hun hart in conditie moesten houden. Een ander gedeelte van de patiënten kreeg gedurende de onderzoeksperiode van 4 maanden achtmaal een e-mail. Die mail bevatte tips over gezonde voeding en lichaamsbeweging, samen met een aantal motiverende boodschappen.Therapeutische meerwaarde De mails waren gepersonaliseerd: de patiënten hadden vooraf een vragenlijst moeten invullen. Ze konden zelf hun meest onmiddellijke doelen aangeven, en de e-mail speelde daarop in.De patiënten die deelnamen aan het experiment waren allen tussen 45 en 74 jaar oud, en 72% van hen nam een of meer bloeddrukverlagende middelen.De e-mails bleken volgens de onderzoekers een belangrijke therapeutische meerwaarde op te leveren: de groep die ze kreeg slaagde erin de bloeddruk bijna dubbel zoveel te verlagen, dan de groep die alleen een brief kreeg.De resultaten zijn bemoedigend genoeg om nu een omvangrijkere studie op te zetten. Daarbij willen ze ook nagaan of een dergelijk systeem het gebruik van de medicatie kan verbeteren. Gezondheidszorg kost steeds meer aan de maatschappij, en het versturen van ondersteunende e-mailboodschappen zou dus erg kosteneffectief kunnen blijken.