...

Sinds de fusie van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, het Vlaams Huisartsenparlement en de Unie van Huisartsenkringen in 2006 is er veel water naar de zee gevloeid. Een zeer opmerkelijke gebeurtenis tijdens de voorbije jaren was zeker wel de overheidserkenning van Domus Medica als artsensyndicaat. Een van de voorwaarden voor die erkenning is een minimaal aantal aangesloten leden (1.500). Dat aantal haalt Domus Medica ruimschoots. In 2017, zo lezen we in het jaarverslag, had de vereniging 2.815 individuele leden. Niet minder dan een kwart daarvan is tussen 20 en 29 jaar. Er zijn net iets meer vrouwelijke (53%) dan mannelijke artsen aangesloten bij Domus Medica. Verder waren vorig jaar 70 huisartsenkringen -82% van het totale aantal- bij de vereniging aangesloten.Het jaarverslag leert ons ook dat men in 2017 22 vormingsactiviteiten organiseerde. Daaraan namen 1.883 huisartsen deel. Ook hadden 149 LOK-sessies plaats onder begeleiding van Domus Medica. Zoals in de inleiding aangegeven beantwoordden de experten van Domus Medica in totaal 687 vragen over praktijkorganisatie, een van de tien kennisdomeinen binnen DM. Praktijkorganisatie houdt onder meer ook het management van huisartsenpraktijken in met aandacht voor personeels- en organisatiebeheer. Vorig jaar bracht Domus Medica bijvoorbeeld een eindeloopbaangids uit.