...

Tegen 2019 zou het totale budget tot 62 miljoen dollar (47 miljoen euro) kunnen bedragen. "Antibacteriële resistentie is immers een grote, almaar toenemende bedreiging van de volksgezondheid. Ze vormt een gevaar voor de capaciteit van de medische wereld om aandoeningen gaande van simpele huidinfecties tot tuberculose doeltreffend te behandelen", benadrukt Anthony S. Fauci, directeur van het NIAID (foto). Hij voegt eraan toe dat "we via dit nieuwe netwerk voor klinisch onderzoek de bestaande researchcapaciteit willen versterken en werk willen maken van de dringendste wetenschappelijke prioriteiten op het gebied van antibacteriële resistentie". In dit verband herinneren we eraan dat de eerste gevallen van antibacteriële resistentie zich meer dan 60 jaar geleden voordeden.