...

Onderzoekers van de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) en het academisch ziekenhuis van Erlangen kwamen de man op het spoor via krantenberichten. Hij beweerde zich om persoonlijke redenen 217 keer te hebben laten vaccineren. 134 van deze vaccinaties zijn officieel bevestigd.Tot nu toe was het onduidelijk welke effecten zo'n hypervaccinatie heeft op het immuunsysteem. Sommige wetenschappers veronderstelden dat afweercellen minder effectief worden door gewenningseffecten. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde typen afweercellen - de T-cellen - bij herhaalde blootstelling aan een specifiek antigeen minder effectief worden.Ook laatste vaccinatie had effectDe huidige studie - gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases - vond hier echter geen bewijs voor. Nieuwe en oude bloedstalen van de proefpersoon werden daarbij onderzocht. De proefpersoon had een groot aantal T-helpercellen tegen SARS-CoV-2, meer zelfs dan in een vergelijkingsgroep van mensen die drie keer waren gevaccineerd. Het aantal T-geheugencellen was net zo hoog als in de vergelijkingsgroep. Ook de laatste vaccinatie die de man tijdens het onderzoek kreeg, had nog effect: het aantal antilichamen tegen het SARS-coronavirus 2 nam aanzienlijk toe.De werking van het immuunsysteem tegen andere ziekteverwekkers bleef onveranderd, zo bleek uit verdere tests. Het immuunsysteem van de man lijkt dus niet geschaad door de hypervaccinatie.Niet geïndiceerd"Onze proefpersoon werd gevaccineerd met in totaal acht verschillende vaccins, waaronder verschillende mRNA-vaccins," zegt dr. Kilian Schober van het Microbiologisch Instituut van de FAU. "De observatie dat er ondanks deze extreme hypervaccinatie geen herkenbare bijwerkingen waren, is consistent met de over het algemeen goede verdraagbaarheid van de vaccins."Dit was echter een geïsoleerd geval. Verregaande conclusies of zelfs aanbevelingen voor de algemene bevolking kunnen volgens de onderzoekers niet worden afgeleid uit de resultaten. "Volgens de huidige kennis blijft een drievoudige vaccinatie en, indien nodig, regelmatige boosters voor kwetsbare groepen de aangewezen procedure. Bijkomende vaccinaties zijn niet geïndiceerd", stelt dr. Schober.