...

De Bundesztekammer overkoepelt 17 lokale artsenkamers en behartigt de professionele belangen van de meer dan 439.000 Duitse artsen. De 'kammer' bracht een nieuw rapport uit waarin artsen de wenk krijgen "den Placeboeffekt stker f die Therapie zu nutzen". Volgens het rapport is het zogenaamde placebo-effect veel meer dan een "ingebeeld" of puur psychologisch effect en treden er na inname van een placebomiddel wel degelijk aantoonbare veranderingen op in de hersenen en elders in het lichaam. Het effect van placebo, zo staat er in het rapport, zou "fysiologisch en anatomisch lokaliseerbaar" zijn. "Meer placebo voorschrijven helpt ongewenste nevenwerkingen van geneesmiddelen tegen te gaan en drukt de kosten voor gezondheidszorg", zegt professor Robert Jte. Het rapport koppelt drie voorwaarden aan het gebruik van placebo. Artsen mogen er alleen gebruik van maken bij mineure klachten zoals een lichte depressie, "waarvoor geen adequate behandeling bestaat en waarvoor een placebobehandeling mogelijk effect kan hebben". Bij Duitse artsen is het voorschrijven van homeopathie en zogenaamde suikerpillen een veel courantere praktijk dan in ons land. Een onderzoek van de universiteit van Hannover bracht aan het licht dat 53% van de artsen regelmatig dergelijke voorschriften uitschrijft. De ztekammer verwijst ook naar onderzoek waaruit blijkt dat de meerderheid van de Zwitserse huisartsen bereid is placebomiddelen in te zetten.