...

Zowel huisartsen als apothekers kunnen een medicatieschema aanmaken en er nieuwe 'lijnen' met details over de ingenomen geneesmiddelen aan toevoegen.Ongelukjes Dat leidt wel eens ongelukjes: medicatielijnen worden gewist, schema's overschreven. Deze problemen kwamen vooral op de voorgrond op het moment dat huisapothekers plots vele medicatieschema's begonnen aan te maken De zogenaamde clusterprojecten en projecten zoals 'Merelbeke op schema' dat in verschillende gemeenten navolging kreeg, probeerden de samenwerking tussen huisarts en apothekers te verbeteren en de rol van de betrokken zorgverleners te verduidelijken. Eénlijn.be pikte het thema op en besteedde ruim aandacht aan de samenwerking tussen huisarts en apotheker in het vormingsaanbod. Eénlijn.be speelde ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nota Het multidisciplinair gedeeld medicatieschema: naar een vlotte samenwerking, die vandaag aan minister Jo Vandeurzen (CD&V) werd overhandigd.Omschrijving rollenDe nota omschrijft precies wat de rol is van de huisarts en van de apotheker voor het creëren en het up-to-date houden van het medicatieschema. Er is nauwelijks al wetgeving rond het medicatieschema. Maar de nota zet op een rijtje wat de wet en de deontologie wel al zeggen over de rollen van beide beroepsgroepen.De nota wijst ook op de centrale positie van de patiënt. Het is de patiënt die toestemming geeft om informatie via het medicatieschema te delen.Patiënt en thuiszorg Maar de patiënt moet voor zover mogelijk ook zijn taken opnemen. Hij moet zijn arts en apotheker inlichten over de medicatie die hij neemt en over eventuele problemen. Wanneer er geen elektronisch maar wel een papieren medicatieschema is, moet dat verspreid worden via de patiënt.De nota wijst ook een belangrijke rol toe aan de thuisverpleegkundige. Thuisverpleegkundigen, samen met thuiszorg, hebben vaak het beste zicht op wat er met de medicatie van de patiënt gebeurt. Ze hebben een signaalfunctie. Om makkelijker problemen te kunnen melden, zouden thuisverpleegkundigen misschien ook (beperkt) schrijfrecht in het medicatieschema moeten krijgen.SoftwareDe nota wijst ook op de verantwoordelijkheid van software-ontwikkelaars. De software kan mankementen vertonen of weinig gebruiksvriendelijk zijn, wat fouten of communicatiestoornissen in de hand kan werken.Nogal wat huisartsen willen graag medicatieschema's aanmaken, maar kunnen dat nog niet omdat hun software hen die mogelijkheid niet biedt.Op agenda zettenMet het overhandigen van de nota aan minister Vandeurzen willen de betrokken organisaties aangeven dat ze zich zeker niet neerleggen bij de bestaande problemen. Ze willen:De nota wijst erop dat weigeren om het digitale schema te gebruiken juridisch eigenlijk geen optie is.ToekomstDe nota gaat niet dieper in op de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Maar het is wel de bedoeling dat een vervolgnota deze samenwerking verder onderzoekt.Het Riziv moet op termijn een toepassing ontwikkelen die het beheer van het medicatieschema, de elektronische voorschriften en de hoofdstuk IV-aanvragen samenbrengt (het Vidis-project).De organisaties die de nota hielpen opstellen waren Domus Medica, Vlaams Apothekers Netwerk, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, E-Vita thuisverpleging, Vlaamse Federatie van Diensten voor ThuisVerpleging,Huis voor Gezondheid, Vlaams Patiëntenplatform en éénlijn.be.