...

Sinds 2 september 2008 kunnen personen in ons land een wilsverklaring bij de gemeente neerleggen, waarmee ze om euthanasie verzoeken wanneer ze ooit in een onomkeerbare toestand van bewustzijnsverlies zouden terechtkomen.In 2008 werd 1% van de gevallen van euthanasie uitgevoerd op grond van zo'n wilsverklaring, en in 2010 3% - zo staat te lezen in het evaluatierapport 2010 van de Euthanasiecommissie. Die vindt dat de procedure om zo een verklaring af te leggen veel te ingewikkeld is. Ze gaat er vanuit dat dat het aantal gevallen beperkt.