...

Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt ergens in de pers wel een bericht i.v.m. drugs. In De Standaard van 7 augustus zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: "Drugs zijn niet alleen illegaal maar ook schadelijk en potentieel dodelijk. Gebruikers financieren bovendien de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor een golf van geweld in ons land."Dit is allemaal waar, alleen is de methode om dit onder controle te krijgen (repressie gebaseerd op de antidrugwet 1921 en de 'war on drugs'), niet efficiënt. Uiteraard is het best om schadelijke stoffen te vermijden. Echter, we moeten accepteren dat het des mensen is om af en toe een roes op te zoeken. De meeste mensen kunnen alcohol en andere drugs op een verantwoorde manier gebruiken. Het kleine percentage dat problematisch alcohol- of druggebruik vertoont, moeten we als patiënten beschouwen. Zij verdienen hulp.Juist omdat drugs potentieel gevaarlijk en schadelijk kunnen zijn (voor jezelf, voor anderen, voor het milieu) is een pakket van regels nodig met betrekking tot productie, verkoop, gebruik en sancties bij overtreding. Dit doen we al met legale medicatie, alcohol, met de auto rijden, een wapen gebruiken (ook allemaal potentieel gevaarlijk en schadelijk). Dit kan enkel door drugs uit de illegaliteit te halen. Dat hiermee ook het verdienmodel van de illegale drugseconomie en het drugsgeweld wordt aangepakt, is mooi meegenomen. Einstein zei het al: "Een probleem kan je niet oplossen met het denkpatroon dat het probleem veroorzaakt heeft."