...

Onderzoekers van het European Institute of Studies on Prevention kwamen tot die bevindingen na observatie van 7.718 adolescenten van 11 tot 19 jaar uit zes verschillende landen. Hun ouders werden onderverdeeld volgens vier verschillende opvoedingsmodellen: de 'strikten' (die duidelijke regels stellen, maar ook affectie tonen), de 'totalitairen' (die bevelen geven zonder affectie voor hun kinderen te tonen), de 'onverschilligen' (die weinig controle over hun kinderen hebben en weinig affectie tonen) en de 'toegeeflijken' (die ook redelijk laks zijn, maar dat door affectie compenseren). Het vonnis: in de zes landen zijn de 'strikten' en de 'toegeeflijken' de twee opvoedingsmodellen die het efficiëntst zijn. In beide gevallen zijn de kinderen het minst geneigd illegale middelen te gebruiken of persoonlijkheidsstoornissen te ontwikkelen. Anderzijds zijn noch te veel gezag, noch te weinig controle vruchtbaar. (referentie: Drug and Alcohol Dependence, 1 mei 2014, DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2014.02.705)