...

De ministerraad keurde onlangs drie KB's goed die de gerechtskosten in totaal met zo'n elf miljoen euro per jaar moeten terugdringen.Eén van die besluiten betreft de herziening van de tarieven voor speekseltesten bij de controles op drugsgebruik achter het stuur. Waar vroeger een arts moest worden opgeroepen om in het kader van drugopsporing een bloedstaal af te nemen, kunnen als gevolg van de technologische vooruitgang nu vaststellingen worden gedaan op basis van speekseltesten, uitgevoerd door de verbaliserende agent. De politie stuurt het staal vervolgens naar het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, een onafhankelijke wetenschappelijke afdeling van de FOD Justitie, waar de analyses worden uitgevoerd tegen kostprijs.Deze nieuwe aanpak moet een besparing opleveren van 6,5 miljoen euro.