...

Michel Komajda de hoofdauteur van het artikel en voormalig voorzitter van de ESC, zegt dat er de laatste decennia zeer veel vooruitgang is geboekt in de strijd tegen hart- en vaataandoeningen, maar vreest dat die vooruitgang nu een grens heeft bereikt. Die grens moeten we proberen te overschrijden. De auteurs raden dan ook aan om een forum op te zetten om na te gaan over de beste manier om het cardiovasculaire onderzoek in Europa nieuw leven in te blazen. (referentie: Komajda M et al. Eur Heart J. 2013 doi:10.1093/eurheartj/eht211)