...

Voordien was de tussenkomst van de overheid beperkt tot een derde. Maar dat verandert nu dus met ingang van 1 januari vorig jaar. Het gaat om de gefactureerde transportkosten van het dringend ambulancevervoer (eenvormig oproepstelsel/dienst 100). Voor de terugbetaling baseert het Riziv zich op de officie transporttarieven (met jaarlijkse indexatie). Vanaf 1 januari 2010 gelden de volgende tarieven:• forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: 57,07 euro; • vanaf de 11de tot en met de 20ste km: 5,70 euro per km; • vanaf de 21ste km: 4,36 euro per km; • per paar elektroden gebruikt bij een automatische externe defibrillator: 54,17 euro.Aanvraag Patiten die van de tegemoetkoming willen genieten, moeten die aanvragen bij hun ziekenfonds. Daarvoor is een nieuw aanvraagformulier beschikbaar, met nomenclatuurcodes en de mogelijkheid voor een tegemoetkoming per paar gebruikte elektroden. De verantwoordelijke van de ambulancedienst moet verklaren dat de betrokken patit viel onder dringend medisch vervoer. Hij meldt de datum van het vervoer, de afstand in km en het gefactureerde bedrag. Het bewuste KB wordt van kracht aanstaande zaterdag (16 april), tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Maar de nieuwe regeling zelf gaat dus bijna anderhalf jaar terug in de tijd. Niets te vroegBij enkele spoedartsen is te horen dat die maatregel niets te vroeg komt. "Het is schandalig dat mensen zelf hun dringend ziekenvervoer moeten betalen. We mogen hen niet fnuiken in hun beslissing als ze naar het ziekenhuis willen, al heeft de huisarts natuurlijk ook zijn plaats. Maar heel wat patiten schrikken vaak achteraf als ze de factuur van hun transportkosten in de bus krijgen."Patiten zijn er zich ook vaak niet bewust van dat het transport binnen een ziekenhuis (van de ene naar de andere campus) niet gratis is, al rekenen de ziekenhuizen hen dat niet aan. Anders is het gesteld met het transport tussen ziekenhuizen onderling: dat kost de patiten vaak een flinke stuiver. Vooral het zogenaamde 'secundair dringend vervoer' neemt een hap uit het patitenbudget.