...

Twee jaar geleden besliste de overheid om voor de helft tussen te komen in de kosten voor dringend ambulancevervoer. Nieuw is dat de patiënt vanaf 1 juni niet langer het volledige bedrag hoeft voor te schieten.Vanaf 1 juni geldt de derdebetalersregeling voor alle dringend vervoer met een ziekenwagen. Momenteel betalen patiënten bij een dringend ziekenvervoer de factuur zelf. Het ziekenfonds betaalt hen nadien de helft van de prijs per kilometer terug. In de nieuwe regeling wordt 50% van de vervoerskosten rechtstreeks aan het ziekenfonds van de patiënt aangerekend en betaalt de patiënt de andere 50% zelf. Een ziekenvervoer is dringend als het plaatsvindt na een telefoontje aan de 100 of 112. Elk ander medisch vervoer valt onder de noemer van het niet-dringend vervoer. De nieuwe maatregel geldt enkel voor de eerste categorie. De derdebetalersregeling komt er op vraag van de ambulancediensten. In de nieuwe regeling krijgen ze de helft van hun factuur onmiddellijk terugbetaald. Ambulancediensten hopen dat ze op die manier de verliezen ten gevolge van onbetaalde facturen kunnen beperken. Ter informatie drukken we hieronder de tarieven voor dringend ziekenvervoer af (*):• forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: 59,16 euro;• vanaf de 11de tot en met de 20ste kilometer: 5,91 euro per km;• vanaf de 21ste km: 4,52 euro per km.(*) Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd