Bovenop de crisis waarin we ons al twee jaar bevinden, worden onze zorgverleners nu ook geconfronteerd met een belangrijke problematiek die hun bestaanszekerheid én de kwaliteit van zorg ernstig bedreigt.

De indexering van de vergoedingen onder Riziv-nomenclatuur schiet voor 2022 immers ruimschoots tekort voor het opvangen van de fel gestegen kosten voor personeel, materialen en energie.

Concreet kregen de zorgverleners voor 2022 slechts een indexmassa van 0,79%, terwijl de toename van de gezondheidsindex in januari 2022 meer dan 5% bedraagt, een verschil van meer dan 4%.

De oorsprong van het probleem is dat het indexcijfer van 0,79% al dateert van juni 2021. Dat is nog voor de felste prijsstijgingen, en bovendien is het gebaseerd op de 'afgevlakte gezondheidsindex'. Daarin zijn de brandstofprijzen helemaal niet opgenomen.

Erger nog is dat de stijging van de energieprijzen er ook veel minder in doorweegt, omdat met gemiddeldes gewerkt wordt; vandaar de naam 'afgevlakte' gezondheidsindex.

Dit alles staat in schril contrast met de index van de consumptieprijzen die toegepast wordt op de lonen van werknemers, en voor zorgverleners resulteert in een sterk gestegen personeelskost bovenop de fel gestegen energieprijzen en materiaalkosten.

Het staat in de sterren geschreven dat dit voor 2022 bij heel wat zorgverleners zal resulteren in significante financieringsproblemen

Hoe lang gaan we dat zoveel duurder geworden personeel kunnen blijven betalen, als onze inkomsten maar amper toenemen en onze andere kosten ook sterk gestegen zijn!? Een oplossing is dringend nodig!

Bij ongewijzigd beleid zullen we tot 2023 moeten wachten om dat verschil gecompenseerd te zien. Het staat in de sterren geschreven dat dit voor 2022 bij heel wat zorgverleners zal resulteren in significante financieringsproblemen. Het eindresultaat zal een situatie zijn waarin de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet meer gegarandeerd kunnen worden. Persoonlijke drama's zullen helaas mogelijk worden. Ook de tendens van stijgende deconventioneringsgraden zal begrijpelijkerwijs nog sterker worden dan hij al was.

De regering heeft al enkele maanden weet van de problemen, maar heeft via de Regeringscommissaris in het Verzekeringscomité alleen meegedeeld dat ze het in overweging neemt. Tot op vandaag is er nog geen enkel engagement om er effectief iets aan te doen... We roepen minister Vandenbroucke op om dringend in actie te schieten: zorg voor een versnelde en uitgebreide indexering, of we verzuipen!

Bovenop de crisis waarin we ons al twee jaar bevinden, worden onze zorgverleners nu ook geconfronteerd met een belangrijke problematiek die hun bestaanszekerheid én de kwaliteit van zorg ernstig bedreigt.De indexering van de vergoedingen onder Riziv-nomenclatuur schiet voor 2022 immers ruimschoots tekort voor het opvangen van de fel gestegen kosten voor personeel, materialen en energie. Concreet kregen de zorgverleners voor 2022 slechts een indexmassa van 0,79%, terwijl de toename van de gezondheidsindex in januari 2022 meer dan 5% bedraagt, een verschil van meer dan 4%.De oorsprong van het probleem is dat het indexcijfer van 0,79% al dateert van juni 2021. Dat is nog voor de felste prijsstijgingen, en bovendien is het gebaseerd op de 'afgevlakte gezondheidsindex'. Daarin zijn de brandstofprijzen helemaal niet opgenomen. Erger nog is dat de stijging van de energieprijzen er ook veel minder in doorweegt, omdat met gemiddeldes gewerkt wordt; vandaar de naam 'afgevlakte' gezondheidsindex. Dit alles staat in schril contrast met de index van de consumptieprijzen die toegepast wordt op de lonen van werknemers, en voor zorgverleners resulteert in een sterk gestegen personeelskost bovenop de fel gestegen energieprijzen en materiaalkosten.Hoe lang gaan we dat zoveel duurder geworden personeel kunnen blijven betalen, als onze inkomsten maar amper toenemen en onze andere kosten ook sterk gestegen zijn!? Een oplossing is dringend nodig!Bij ongewijzigd beleid zullen we tot 2023 moeten wachten om dat verschil gecompenseerd te zien. Het staat in de sterren geschreven dat dit voor 2022 bij heel wat zorgverleners zal resulteren in significante financieringsproblemen. Het eindresultaat zal een situatie zijn waarin de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet meer gegarandeerd kunnen worden. Persoonlijke drama's zullen helaas mogelijk worden. Ook de tendens van stijgende deconventioneringsgraden zal begrijpelijkerwijs nog sterker worden dan hij al was. De regering heeft al enkele maanden weet van de problemen, maar heeft via de Regeringscommissaris in het Verzekeringscomité alleen meegedeeld dat ze het in overweging neemt. Tot op vandaag is er nog geen enkel engagement om er effectief iets aan te doen... We roepen minister Vandenbroucke op om dringend in actie te schieten: zorg voor een versnelde en uitgebreide indexering, of we verzuipen!