...

De wetenschappers hebben de medische dossiers doorgenomen van 218.300 Zweden die traumatische hersenletsels hadden overleefd, van 150.513 van hun broers en zussen (om de rol van genetische factoren bij de sterfte te kunnen evalueren) en van een controlegroep van meer dan twee miljoen mensen. "We hebben vastgesteld dat mensen die zes maanden na een hersenletsel nog in leven waren, driemaal meer kans liepen om te vroeg te sterven dan de controlepersonen en 2,6-maal meer kans dan hun broers en zussen", bevestigde dr. Seena Fazel, een van de auteurs van de studie. En dr. Fazel voegde er nog aan toe dat 50% van de voortijdige sterfte te wijten was aan een ander ongeval of zelfmoord. 61% van de patiënten met een hersentrauma vertoonde psychiatrische stoornissen of een verslaving, wat een verklaring zou kunnen vormen voor de vroege sterfte. Die gegevens pleiten er dus voor om mensen die traumatische hersenletsels overleven, te behandelen als patiënten met een chronische ziekte. (referentie: JAMA Psychiatry, 15 januari 2014, DOI:10.1001/jamapsychiatry.2013.3935)