...

In 2011 gaf het Riziv zijn voorbehoud tegen TAVI voorzichtig op na een discussie met de interventiecardiologen. De Belgische overheid achtte de klinische meerwaarde van een percutane hartklepvervanging toen onbewezen. Maar in steeds meer centra werd de ingreep toch uitgevoerd.Zo kwam een compromis tot stand. Een TAVI-register werd in leven geroepen. Er werd een rem gezet op het aantal centra dat de ingreep mocht uitvoeren. Het Riziv betaalde jaarlijks maar een beperkt aantal TAVI terug.Tot vorige maand lag dat plafond op 500. Maar de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft het maximumaantal nu opgetrokken tot 1.500 - dat veel hogere plafond geldt vanaf begin deze maand.Sommige patiënten zijn te oud of lopen een te groot risico bij een klassieke operatie voor het vervangen van een aortaklep. Over de resultaten met TAVI in deze groep zijn nu wel meer resultaten bekend. Vandenbroucke onderstreept als motivering zelf dat de vijfjaarsoverleving na TAVI significant hoger blijkt te liggen, en dat de percutane ingreep ook het aantal ziekenhuisopnamen vermindert.De Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van het Riziv blijft wel staan op een aantal controlemechanismen die de kwaliteit en de veiligheid van TAVI moet verzekeren.De terugbetaling is beperkt tot centra die voldoende expertise met de ingreep kunnen bewijzen. TAVI wordt ook pas uitgevoerd na multidisciplinair overleg tussen artsen met relevante expertise ( 2 interventiecardiologen en 2 cardiochirurgen, een cardioloog met ervaring in transoesofageale echocardiografie, een die zich toelegt op hartfalen en, bij een patiënt ouder dan 75, een geriater).