...

Huisartsen vinden het conventiesysteem belangrijk en zien de zorgtrajecten eerder als een administratieve belasting die de patiënt niet ten goede komt. Dat blijkt uit een rondvraag van het Vlaams Artsensyndicaat.Het Vas legde de Vlaamse huisartsen een aantal vragen voor met betrekking tot de conventie en de prioriteiten voor de huisartsen. Welgeteld 489 huisartsen vulden de online-rondvraag in. Op de vraag of het conventiesysteem nog belangrijk is, antwoordt 72,4% positief. Zo'n 66,1% van de bevraagde huisartsen wenst de na jaren beloofde substantiële opwaardering van de supplementen voor avondraadplegingen. Maar liefst 72,8% van de respondenten ziet de zorgtrajecten eerder als een administratieve belasting die de patiënt niet ten goede komt. En twee derde (66,7%) gaat niet akkoord met de verplichte regeling sociaal derde betalende.Sociaal statuutDe Vlaamse huisartsen zijn meer verdeeld over het sociaal statuut, althans wat het bedrag daarvan betreft: dat is voor 48,1% aanvaardbaar, voor de anderen onaanvaardbaar. Maar die verdeeldheid verdwijnt in het niets bij de vraag of de huisartsen vinden dat het sociaal statuut als drukkingsmiddel wordt misbruikt. Iets meer dan driekwart (77,7%) is die mening toegedaan.Vooral huisartsen ouder dan 50 jaar vulden de enquête in. Meer dan acht op de tien (84%) van de bevraagden gaf aan geen lid te zijn van het Vlaams Artsensyndicaat.