...

Dat zijn de meest in het oog springende resultaten van een onderzoek bij 800 Nederlandse huisartsen. Het werd gevoerd door het TV-programma Eenvandaag en Huisarts Vandaag. De grote meerderheid,87%, werkt in principe mee aan de meeste euthanasievragen. Iets meer dan een op de tien doet dat niet.Tegen uitbreiding wetDe maatschappelijke trend van de jongste jaren om de euthanasieregels voor huisartsen verder te laten uitbreiden, kan bij driekwart van het huisartsenkorps niet op bijval rekenen. Ook in ons land wordt voor dit thema geen parlementaire meerderheid gevonden.Inmiddels steeg het aantal gemelde euthanasiegevallen wel gevoelig: van 1.900 in 2006 naar 2.700 vorig jaar. Of dat te maken heeft met een betere registratie, dan wel een effectieve stijging, is niet meteen duidelijk.Toenemende drukDat de druk van patiten zelf of hun familie om te euthanaseren, de afgelopen vijf jaar toenam, staat voortwee op de vijf Nederlandse huisartsen buiten kijf. In de helft van de dokterspraktijken wordt het onderwerp euthanasie steeds meer aangeraakt.Dementie blijft een heikel punt. Zowat een op de drie huisartsen (36%) staat positief tegenover een verzoek tot levensbendiging bij dementie. De jongste cijfers tonen dat dementerende patiten vaker worden gethanaseerd. In 2010 waren er 21 bekende gevallen, in 2009 nog maar zes, in 2006 amper drie. Enig voorbehoud hier: opnieuw kan dit te maken hebben met een betere registratie.De zogenaamde 'euthanasiepil' of pil van Drion vindt bij 37% van de Nederlandse huisartsen voorstanders. Met die pil kan een bejaarde die het leven niet meer ziet zitten, er zelf relatief pijnloos een einde aan maken.