...

Vijf procent van de artsen in België heeft een buitenlands diploma. Hetzelfde is het geval voor één procent van de verpleegkundigen. Instellingen rekruteren steeds vaker in het buitenland, maar de overheid heeft terzake geen duidelijk beleid.Van de 40.000 artsen die in België actief zijn, zijn er 8.000 in het buitenland geboren. Daarvan heeft 30% ook een buitenlands diploma - dat zijn er zowat 3.000. Dat blijkt uit een rapport dat onderzoekers van het HIVA Leuven en de UA voor de Koning Boudewijnsstichting opstelden.Ze vonden ook dat 9.200 verpleegkundigen die in België werkzaam zijn in het buitenland geboren zijn. Daarvan heeft 15% tevens een buitenlands diploma. Dat is ongeveer een procent van het totaal.De meeste van deze buitenlandse zorgverleners komen uit de buurlanden. Van de nieuwe EU-landen is Roemenië het best vertegenwoordigd. De instroom uit landen buiten de EU is in België erg beperkt, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.Het aantrekken van artsen en verpleegkundigen leidt soms tot problemen met taal, met cultuur, met opvattingen over het werk. Sommigen van deze zorgverleners kunnen het maar moeilijk aarden in ons land. Problemen rijzen soms ook met de erkenning van buitenlandse diploma's. Toch hebben nogal wat instellingen positieve ervaringen met personeel dat werd gerekruteerd in het buitenland. Import van personeel uit het buitenland stuit soms op ethische bezwaren. Het KBS-rapport doorprikt de mythe dat het aantrekken van Filippijnse verpleegkundigen niet het tekort aldaar versterkt.Het rapport formuleert een aantal aanbevelingen ten aanzien van het beleid, en verwijst naar WHO-gedragscode voor de internationale rekrutering van gezondheidswerkers.