...

Voor het project 4CP werken de Onafhankelijke, de Neutrale en de Liberale ziekenfondsen samen. 4CP is een soort van 'MyCareNet avant la lettre'.De zorgverstrekker logt in met een paswoord en kan dan nagaan of de patiënt al dan niet recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Hij kan administratieve gegevens over zijn patiënt bij een van de drie ziekenfondsen natrekken, bijvoorbeeld de stand van zaken voor prestaties met derde betaler. Geschillen in verband met weigeringen kan hij via de website beheren."4CP moet zowel de ziekenfondsen als de zorgverlener tijd doen winnen", zo licht de leider van het project, Patrick Hurkmans toe. "Het werd ontwikkeld omdat MyCareNet wat langzaam opschoot."De grootste gebruikers (80%) zijn de ziekenhuizen. Maar ook huisartsen maken er al gebruik van: 2.100 huisartsen hebben een paswoord aangevraagd. Elke maand gebruiken zo een 200 artsen het systeem. Huisartsen kunnen hun patiëntenbestand bij die de drie ziekenfondsen opvolgen, met naast beheer van de derde betaler ook de stand van zaken inzake het GMD en de zorgtrajecten. Om toegang te hebben tot het systeem kan de arts of andere zorgverlener een paswoord aanvragen. Het Riziv-nummer en een kopie van de identiteitskaart moeten bewijzen dat het wel degelijk de arts is die toegang aanvraagt. Dat is volgens de projectleider voorlopig nog gebruiksvriendelijker dan een eHealth-login.4CP vervangt MyCareNet niet, maar dat laatste wordt pas volgend jaar voor artsen beschikbaar. MyCareNet zal toegang bieden tot gegevens van alle ziekenfondsen. Het inloggen zal daar wel gebeuren via het eHealth-platform.