...

De onderhandelingen over die samenwerking zijn al enkele maanden aan de gang. De drie ziekenhuizen hebben in het verleden zwaar geïnvesteerd in oncologie en behoren tot de groep van 13 ziekenhuizen waar de meeste slokdarm- en pancreastumoren heelkundig werden behandeld, zo luidt het in een persmededeling. Door intense samenwerking en versmelting denken de drie instellingen nu een grote toegevoegde waarde te creëren in de aanpak van alle kankers, en voor deze met complexe behandeling in het bijzonder."De doelstelling is op de drie plaatsen uniform te werken volgens internationale richtlijnen en gevalideerd door externe medische experten. Zo zal bij de diagnose uniform worden gerapporteerd en zullen de bevindingen van pathologisch onderzoek worden uitgewisseld. De chemo- en radiotherapie schema's worden gelijkgeschakeld, de te gebruiken chemotherapeutica zullen samen worden aangemaakt", klinkt het verder.De drie ziekenhuizen zullen na de diagnosestelling hun patiënten bespreken in een zogenaamde 'super MOC' via video-conferencing. Ook de chirurgische equipes schakelen hun werking gelijk. Uitwisseling van chirurgen, gemeenschappelijke teaching, ervaringsuitwisseling, onderlinge vervanging en klinisch wetenschappelijk werk zijn gepland.Niet alleen voor slokdarm- en pancreaspathologie, maar ook voor ovariumcarcinoma, urologische tumoren en hoofd- en halspathologie wordt een plan opgesteld."De drie ziekenhuizen beogen een samenwerking met de ziekenhuizen uit de onmiddellijke omgeving die deze ziekten minder frequent behandelen om op collegiale wijze een gelijkwaardige aanpak voor elke patiënt te verzekeren", luidt het ten slotte.