...

De vorsers hebben zich voor die conclusie gebaseerd op een grote Amerikaanse studie, de Nurses' Health Study II, die is uitgevoerd bij 65.085 verpleegsters gedurende 18 jaar. Bij de start van de studie in 1991 bedroeg de gemiddelde leeftijd 36,3 jaar en dronken de verpleegsters gemiddeld 242,3 mg cafeïne per dag. Ze vertoonden geen oorsuizingen. Na 18 jaar follow-up hadden 5.289 vrouwen oorsuizingen gekregen. De auteurs van de studie hebben een significante negatieve correlatie waargenomen tussen de cafeïne-inname en de incidentie van oorsuizen. Het risico op oorsuizen was 15% lager bij vrouwen die 450-599 mg cafeïne per dag innamen (drie of vier kopjes) en 21% lager bij vrouwen die meer dan 600 mg per dag innamen (meer dan vier kopjes) dan bij de vrouwen die minder dan 150 mg cafeïne (1 kopje) per dag dronken. Volgens de wetenschappers heeft cafeïne mogelijk een effect op bepaalde cellen van het binnenoor. Dat moet nog worden bevestigd, maar het is in elk geval aangetoond dat cafeïnevrije koffie niet beschermt tegen oorsuizen. Verder moet nog worden nagegaan of dat ook het geval is bij mannen. (referentie: The American Journal of Medicine, 10 maart 2014, DOI:10.1016/j.amjmed.2014.02.033)