...

Al 200 huisartsen nemen deel aan dit onderzoek onder leiding van professor Samuel Coenen van de Universiteit van Antwerpen.Niet alleen hoe vaak huisartsen en hun medewerkers besmet zijn, symptomen vertonen of niet, ziek worden en uitvallen moet het onderzoek in kaart brengen. Ook over wat de risicofactoren zijn, en hoe effectief de verschillende beschermende maatregelen zijn wil het meer klaarheid brengen.RepresentatiefDeelnemende huisartsen moeten een vragenlijst invullen en bloed prikken en op een bloedkaartje aanbrengen. Een techniek die bekend is van de hielprik bij pasgeborenen, en vaker gebruikt wordt in internationaal onderzoek naar transmissie van het coronavirus binnen gezinnen."We rekruteren momenteel volop huisartsen voor een eerste meting na afloop van de eerste golf van de coronapandemie in ons land, maar nog voor de zomervakantie", legt professor Coenen uit.Aandacht gaat ernaar uit dat een representatief staal van huisartsen en praktijken deelneemt: mannelijke en vrouwelijke huisartsen, jongere en oudere artsen, solo- en groepspraktijken, praktijken uit landelijke en stedelijke gebieden, multidisciplinaire praktijk of niet.Na de zomer volgt een nieuwe meting, en vervolgens op verschillende tijdstippen - tot maximaal elfmaal, afhankelijk van de evolutie van de pandemie.De onderzoekers willen al snel resultaten aan de beleidsmakers kunnen voorleggen.Serologische testsAandacht in het onderzoek gaat ook uit naar de serologische tests zelf. De behoefte aan accurate (met name gevoelige) tests van de immuunrespons is groot.De tests zullen gevalideerd worden aan de hand van Elisa (traditioneel en digitaal). Naast de bloedkaart wordt ook een speciaal ontwikkelde methode gebruikt om een nog beter gedoseerde gedroogde bloeddruppel te verkrijgen.Het onderzoek van de drie universiteiten wordt praktisch ondersteund door Domus Medica, wetenschappelijk door Sciensano, en financieel vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UAntwerpen, het Europese Recover-project waarvan professor Herman Goossens (UAntwerpen) de leiding heeft, en de KU Leuven (professor Jeroen Lammertyn van Bio-Ingenieurswetenschappen).